Nieuws

2 okt 2013

Eindrapportage resultaten Praktijkproef Spitsmijden in de trein:
Klik hier om naar de online samenvatting en eindresultaten van de Praktijkproef Spitsmijden in de trein te gaan.
 

Bij een praktijkproef onder trein-forenzen zijn deelnemers ruim 20% minder in de spits gaan reizen.

Met de wetenschappelijke praktijkproef Spitsmijden in de trein heeft een samenwerkingsverband van spoorvervoerders, onderzoekers, adviseurs, een aantal regionale  overheden en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onderzocht in welke mate frequente reizigers, tegen een tijdelijke financiële beloning, bereid zijn om buiten de spits met de trein te reizen, én in welke mate werkgevers dit voor hun werknemers mogelijk maken. Waarom deze proef? Spitsmijden betekent een betere spreiding van treinreizigers over de beschikbare treincapaciteit. Dit leidt ertoe dat er met hetzelfde materieel meer mensen kunnen worden vervoerd. En daarmee kan een bijdrage worden geleverd  aan de bereikbaarheid in Nederland.

De praktijkproef Spitsmijden in de trein duurde van augustus 2012 tot en met mei 2013. Zo’n 1000 trein-forenzen zijn hieraan gaan deelnemen. Zowel het mijden van de ochtend- als de avondspits werd beloond. Afhankelijk van de reisafstand en de werkelijke reistijdstippen kon een deelnemer hierbij gedurende ongeveer 4 maanden wekelijks zo’n € 30 euro verdienen. De reisafstand en het reistijdstip werden geregistreerd met een speciaal voor deze proef ontwikkelde ‘smartphone-app’.

Treinreizigers zijn tijdens de proef ruim 20% minder in de spits gaan reizen

Het inzetten van een financiële beloning blijkt, net als in andere experimenten met Spitsmijden op de weg, een effectief instrument om reizigers te prikkelen om hun reisgedrag aan te passen. Tijdens de beloningsperiode zijn deelnemers ruim 20% minder in de spits gaan reizen. Deelnemers hebben daarbij de spits op alle dagen gemeden, maar het sterkst op de relatief al rustiger woensdagen en vrijdagen.

De geneigdheid om deel te nemen aan de proef bleek hoger bij treinreizigers uit de Randstad, bij reizigers met een functie als onderzoeker, ingenieur, docent of vakspecialist en in de sectoren overheid en onderwijs. De relatieve afname van het aantal spitsreizen tijdens de proef is groter in de Randstad en de regio Zuid Nederland dan in Oost en Noord Nederland. De mate van reistijdaanpassing blijkt het sterkst samen te hangen met het type werk. Zelfstandigen hebben hun reistijd het minst aangepast, deelnemers met ondersteunende functies het meest. Het gedragsonderzoek geeft verder inzicht in de waarde die reizigers toekennen aan verschillende kenmerken van een treinreis. Met name een kleinere kans op vertraging en kortere reistijden worden sterk gewaardeerd door deelnemers.

Rol van de werkgever

Het aanpassen van het reisgedrag hangt niet alleen af van de eigen bereidheid van trein-forenzen, maar – voor veel reizigers – ook van die van hun werkgever. In een werkgeversonderzoek is daarom onder grote werkgevers (met meer dan 100 werknemers) onderzocht in welke mate zij hun werknemers in staat stellen om hun reisgedrag (reistijdstip en werklocatie) aan te passen.

Bijna driekwart van de ondervraagde werkgevers zegt op dit moment – in verschillende vormen en mate – de mogelijkheid te bieden om flexibel te werken. Het reistijdstip aanpassen is vaker mogelijk dan thuiswerken of werken op een andere locatie. Kostenbesparing is hierbij volgens  werkgevers niet leidend. ‘Tevredenheid van werknemers’ en ‘werving en behoud van personeel’ zijn voor de ondervraagde werkgevers de belangrijkste factoren.

Veel werkgevers betalen het treinabonnement van hun werknemers. Of trein-forenzen bereid zijn om structureel meer in daluren met de trein te reizen zal daarom onder meer afhangen van de vraag welke korting of beloning hier tegenover staat. Én hoe het financieel voordeel tussen werkgever en werknemer wordt verdeeld. Spoorvervoerder zullen de resultaten van deze praktijkproef meenemen in de ontwikkeling van hun reisproducten en/of bij het optimaliseren van de dienstverlening.

De rapportages van de praktijkproef zijn te downloaden op deze website via onderstaande links. Van de samenvatting van de Eindrapportage van de resultaten van Spitsmijden in de trein is een handige online bladerbare versie gemaakt. Vanuit deze bladerbare versie kunt u desgewenst een PDF downloaden. Klik daartoe in de bladerbare brochure op het rode PDF-icoontje (3e rode button).

Woordvoering: Eric Trinthamer, NS, telefoon 06 21 55 66 58.

 

Bijlagen bij de eindrapportage resultaten Praktijkproef Spitsmijden in de trein:

Werkgeversonderzoek (TNO):
Klik hier om naar het Werkgeversonderzoek van de Praktijkproef Spitsmijden in de trein te gaan (TNO). 

Gedragseffecten (VU Amsterdam):
Klik hier om naar het onderzoek over de Gedragseffecten van de Praktijkproef Spitsmijden in de trein te gaan (VU Amsterdam).

 

English:
Get the online Summary and Results of the Peak Time Avoidance on the Railways Practical Trial.

Wat is Spitsmijden in de trein?

Spitsmijden in de trein is een praktijkproef waarin onderzocht wordt in welke mate treinreizigers bij een financiële vergoeding bereid zijn tot het aanpassen van hun reisgedrag, zodanig dat er meer ruimte in de trein ontstaat tijdens de spitsperiode.

Waar kunt u Spitsmijden in de trein?

Contact

Spitsmijden in de trein is afgelopen.
De servicedesk is daarom niet meer bereikbaar. Als u vragen hebt,
kunt u contact opnemen met
Annelies Dijkzeul van Kwink Groep,
telefoon 070 35 96 955.
U kunt ook een e-mail sturen naar adijkzeul@kwinkgroep.nl.